Nibyzima

Śpiewa Danuta Kłosowska.

      Tanecznica

Śpiewa Ola Polaska.

      Leśny walc

Śpiewa Danuta Kłosowska.

      Fruwam po niebie

Śpiewa Irena Biskup.

      Było miło

Śpiewa Danuta Kłosowska.

      Śpiewanka Borysanka

Śpiewa prababcia Danuta Kłosowska.

      W sierpniu

Śpiewa Ola Polaska.

      W SADZIE

Śpiewa Irena Biskup.

      Mam ci ja …

Śpiewa Olga Polaska – pseudo Oleg Polaski.

      Obrazki

Śpiewają Danuta, Irena, Ola, Anielka i Maurycy.

      Chi-chi!  Ha-ha!

Śpiewa Maurycy Polaski.

      Błysk autoreklamy

Śpiewa Danuta Kłosowska.