Czas na miłość - romans Projekt okładki — Danuta Kłosowska

Rozdziały:

Biada mężczyźnie, który mógł spać z kobietą,
a nie uczynił tego.

Nikos Kazantzakis