Projekt okładki — Danuta Kłosowska

Rozdziały:

Wprowadził mnie do komnaty biesiadnej,
a chorągiew nade mną — to miłość.

Pieśń nad Pieśniami