Błysk autoreklamy

Śpiewa Danuta Kłosowska.

      Chi-chi!  CHa-cha!

Śpiewa Maurycy Polaski.

      Pocałunek

Śpiewa Danuta Kłosowska.

      Duet wiosenny

Wykonują Danuta i Zdzisław Kłosowscy.

      Taniec

Śpiewa Ola Polaska.

      Wycieczka

Śpiewa Irena Biskup.

      Sroka

Wykonuje Sroka i Maurycy Polaski.

      Szamanka

Wykonuje Danuta Kłosowska.

      Piosenka Irenki

Wykonuje Irena Biskup.

      Dwie rady

Wykonuje Danuta Kłosowska.