ŚWIEŻE ŚLEDZTWO ŚLEDCZEGO ŚWIATOPEŁKA ŚWIERSZCZA

Śnieżyca. Śledczy Światopełk Świerszcz, ślamazara, śle­dzi ślicznotkę „Śliweczkę”. Ściemniało. Śnieg ściera ślady. Śledczy ściga „Śliweczkę” śródmiejską ścieżką. Świątynia. Ślub — światła, świece, śpiewy — ścisk.
„Śliweczka” śmiało śmiga środkiem — śmiechy świadków. Świerszcz świadomy śmieszności śpieszy śladem „Śliweczki”. Ślisko. Śliczna śruba śledczego! Śledczy śledziem?
Ścichły śpiewy. Śniadolica „Śliweczka” ściska ścierpnięte ścięg­na śródręcza Świerszcza, ściera ślozy.
Śledczemu świat świątecznie świetliścieje.