AKCJA ARTYSTYCZNA

Adres: Anin — aleja Andersa — artystyczna arka Adama Antałka.
Architekturę arki aranżował Adam, absolwent Akademii. Ant­resola, arkadki, akwaforty, abstrakcyjne akwarele, autentycz­nie antyczna alabastrowa amfora, ażurowy aluminiowy aba­żur — awangardowo.
Adwersarze: Agata, Agnieszka, Aśka — atrakcyjne aniołecz­ki. Agata — aktorka, Agnieszka — asystentka astronoma akademika Anatola Asa, Aśka — ang­listka.
Adam, Artur, Aleksander — arcyszelmy, amatorzy amorów. Adam — artysta, Artur — antropolog, Aleksander — ambitny adwokat, adorator Agaty.
Alkohole: alembik, absynt, anyżówka.
Aprowizacja: antrykot, auszpik, arachidy, andruty, arbuz, aro­matyczne ananasy. Apetyty adekwatne.

Adam: Arcyciekawy artykulik — Adam abonuje „Arkady”.
Agata: Andersenowskie androny.
Aleksander: A artystyczna alternatywa?
Aśka: Apogeum absurdu, arlekinada.
Agnieszka: Ale animusz!
Artur: Aczkolwiek analiza anatomicznych analogii…
Aśka: Akademickie argumenty.
Agata: Akceptuję. Adasiu! alkoholu.

Aplauz: „Al-ko-ho-lu! Al-ko-ho-lu!” Anyżówka, alembik. Any­żówka, absynt. Akompaniuje altówka — andante amoroso. At­mosfera amorów. Amoralne akrobacje. Ach! Aj! Ajaj!
Absolutna abrakadabra.