Według Singera

Pisarz jest zaledwie kronikarzem współczesności
notuje wydarzenia.
Czytelnik jest interpretatorem –
to on nadaje wydarzeniom sens lub decyduje o braku sensu,
to on się wzrusza lub pozostaje obojętny.