walczyk-bialy

Śpiewa Ola Polaska.

Białym walcem odurzona
Białym walcem w twych ramionach
Roztańczona rozmarzona
W oczy twoje zapatrzona

Nie wiem kto mnie zauroczył
Biały walc czy czarne oczy
Rytm trzyczwarte czy serc bicie
Ty ze mną ja z tobą
W zachwycie w zachwycie
My i walc.