Być może…

Czy świat jest poezją?
Poezja jest światem?
Różne są odpowiedzi
Na oba pytania.
Tak.
Oczywiście.
Zapewne.
Możliwe.
Ależ nie.
Skądże.
Śmieszne.
Prawie absurdalne.
Odwiecznym egzystencji związane dramatem,
do wzajemnego dążą przenikania.
W splocie miłosnym
szczodrze się bogacą.
Dają i biorą sięgając w głąb siebie.
A zatem —
jednak…
pomimo…
być może…
Świat jest Poezją.
Poezja jest Światem.