Lipowemu drzewu

Kochanowski pod lipą,
Ja zaś – obok lipy
Kochanowski ze dzbanem,
Ja – ze szklanką wody
Kochanowski i fraszki,
i pieśni,
i treny,
Ja ten wiersz krótki
o lipowym drzewie
w obfitej szacie
złotomiodnych kwiatów
i liści w kształcie serca.

Obok pijalni w Nałęczowie
12 sierpnia 2000 roku