Tkwiące ozdobnie w zielonej mereżce
jaskrawożółte jaskry jaskrzą się przy ścieżce,
puszczając żółte oczka do mnie przechodzącej.

Jednocześnie zazdrośnie zerkają na słońce.