Wysokie osty,
bujne osty,
broniące dumnie kolcem ostrym
niezawisłości krótkotrwałej,
stoją na straży u drzwi łąki.

Ich piękne lila pióropusze
czas zmieni na kremowe pąki,
potem na biały puch skrzydlaty
gotowy do podróży śmiałej.

A wiaaatr — — —
na cztery strony świata…