***

Patrz, smuga ptaków na wieczornym niebie…
One szukają bezpiecznego miejsca,
gdzie by przed nocą
głowę w skrzydło wtulić.