Pierwsze słowo

Przywołaj w wyobraźni
tamten świat,
pierwotny,
w którym nic jeszcze
nie miało imienia –
nie było rzeczowników ani czasowników,
tym bardziej przymiotników –
nic nie miało nazwy.
Któż by te nazwy nadał?

W ten byt nieskalany
wkracza człowiek –
postrzega go,
słyszy,
odczuwa całym sobą,
odkrywa zapachy, smaki –
i szczęśliwy
krzyczy
pierwsze słowo.