Wiersz skrzydlaty

Ptaki śpiewające,
w niebo wzlatujące,
srebrnymi dziobami
obłoki skubiące.

Ptaki do spoczynku
szykujące pióra,
przyklęka przed wami
zstępujący wieczór.