Dla Ani

Panna Anna
Na białym ogierze
Już od rana jest na spacerze.
W cylinderek z woalką ubrana,
Jak prawdziwa wielka dama.
Sam wdzięk!
Sam szyk!
A koń stąpa dumny – jak nikt.
Takiej pięknej amazonki,
Mówiąc szczerze,
Nikt nie widział
Na białym ogierze.