UWIEDZENIE URSZULI

Udręczony Ursyn, urbanista, uporczywie usiłuje uwieść Urszulę, ulubienicę uczonego Ulryka. Ursyna usidlił ufny uśmiech Urszuli. Urszula udaje urażoną umizgami. Uczucie ukrywa. Ustrojona, ufryzowana, uperfumowa, uzębienie umyte — urocza.
Uczucie uskrzydla Ursyna. Usiłuje Urszulę udobruchać, ubłagać.
— Użycz ukochana Urszulko usteczek. Uwierz uczuciu! Ucałuję, uściskam, ukołyszę.
Urszula ulega. Uchyla ust. Upojnie! Ursyn unosi ubiór Urszuli, ujmuje uda. Upajająco!
Udatnie uszczknęli uciechy. Ukradkiem umknęli.