Antyfona 5

Przyjmijcie nasze pokorne pokłony,
Duchy Eteru.
I w górne rejony
bramę Nieświatów otwórzcie szeroko.
Niech Waszych skrzydeł wiecznotrwałe blaski
drogę rozświetlą nam do Tronu Łaski.