MODLITWA ZA WĘDROWCÓW

O Wielki!
Wspomóż tych, co zapatrzeni
w cel swój
wędrują przez drogi nieświatów.
Tych, którzy idą,
którzy pełzną, płyną,
i tych, co lotem badają przestrzenie.

Zapal im światła,
aby nie zbłądzili.
Uwieńcz ich skronie pąkami zangili,
by moc czerpali z życiodajnych kwiatów.

Daj im wytrwałość.
Daj im zachwycenie.
Niechaj słońc Twoich gorące promienie
ścielą ich drogi kolorami tęczy.

Spragnieni niech odnajdą źródła.
Głodni – pożywienie.
Zmęczeni – strefę cienia
i miękkie posłanie.
Przeszkody wszelkie z dróg ich usuń, Panie.
Strach zdejmij z serca.

Wątpiącym przywróć wiarę w cel
i w sens istnienia.
Daj pewność,
że przecież nikt ich nie wyręczy.
Że muszą sami – do samego końca.

A ci, co padną w drodze –
niech, za Twą przyczyną,
w promieniach słońca
drzewem arokady
wzrosną,
zakwitną,
wydadzą owoce,
by karmić nowych badaczy nieświatów.