LEGENDA O BETIS W SKAŁĘ PRZEMIENIONEJ

Bóg Arental, najmłodszy syn Wielkiego Pi, ujrzał kąpiącą się pod wodospadem rzeki Taute piękną Betis, córkę rybaka, i zapłonął do niej miłością.

Rzekł do ojca: „O, Wielki, oto ta, która zdobyła na zawsze serce moje. Proszę cię, przemień jej naturę w boską, aby jako małżonka mogła wraz ze mną zasiadać w Złotym Kręgu, bo w swej urodzie jest tego godna”.

Rozgniewał się straszliwie Wielki Pi. Przemienił Betis, nagą, jak stała pod wodospadem, w skałę. „Wszystko możesz! – zakrzyknął zrozpaczony Arental ojcu w twarz. – Jednego nie! Zniszczyć mej miłości!”

Odtąd młody bóg swoje męskie nasienie zrzuca tam, gdzie stoi skamieniała Betis. Z nasienia tego wyrosła, i wciąż jeszcze rośnie, Kraina Czerwonych Skał.