macierzanka

Śpiewa Danuta Kłosowska.

Macierzanko biegnąca rowem
Pytam ciebie o zdrowie
Macierzanko pachnąca miodem

Trawo zielona trawo
Ścieląca się ławą
Trawo zielem zdobiona

Piasku sypki pod stopą
Ścieżko zaczajona obok
Moja drogo!