plyna-chmury

Śpiewa Basia Kłosowska.

Śpiewa Danuta Kłosowska.

Płyną chmury płyną po wysokim niebie
A moje kochanie a moje kochanie
Nie odejdzie ciebie

Płynie rzeką płynie zimna bystra woda
A moje kochanie a nasze kochanie
Nigdy nie ustanie

Płynie z wiatrem płynie piosnka po dolinie
O wielkim kochaniu o naszym kochaniu
Co nigdy nie minie