zamknij-oczka

Śpiewa Irena Biskup.

Zamknij oczka moje kochanie
Małe ptaszki w gniazdach szczebiocą
Przed wieczorem to szczebiotanie
Zamknij oczka moje kochanie

Uśnij uśnij moje kochanie
Gwiazdki złotem w niebie migocą
Przez noc całą to migotanie
Uśnij uśnij moje kochanie

Moje małe moje kochanie
Kwiat paproci rozkwita nocą
Komu szczęścia kwiat się dostanie
Może tobie moje kochanie

Sen zaprasza cię na spotkanie
Na bajanie na kołysanie
Do poranku aż słońce wstanie
Śpij spokojnie moje kochanie