Stokrotki whaftowane w zielone trawniki
jak nuty w partyturze radosnej muzyki
śmieją się do nas perlisto.

Od wczesnej wiosny do późnej jesieni
ich obfitością stajemy zdziwieni

Dopiero zima tę białość przemieni
w biel inną — śnieżnogwiaździstą.