***

Czujesz, jaki ta wiosna
ma cierpki posmak?
Kwitnie tarnina –
kwiatami gorzka,
kolcem ostra.
Zdumione oczy gwiazd
ciekawie patrzą w wodę.
Trzeba będzie odejść.

To nic….