***

Nie ma złych zdarzeń.
Są – zdarzenia nowe;
nowe zwierciadła,
nowe krajobrazy,
nowe spojrzenia
i uczucia nowe.

Nie ma złych zdarzeń.
Różne życia twarze –
jednego życia,
jedynego życia.