Requiem

Zburzono dom,
gdzie zmarła moja matka.
Zburzono dom
gdzie umarł mój ojciec.
Czas przeorał te święte miejsca.
Pozostały dwa punkty w przestrzeni.
Dwa punkty
w mojej nietrwałej pamięci.