Dla Basi

Do mojej wnuczki Basi
Mały kotek się łasi
I w oczka jej zerka
Jak w niebieskie lusterka.