DLA HANECZKI

To jest krowa kolorowa.
Takie zwierzę na papierze.
Proszę spojrzeć, jakie rogi.
Proszę spojrzeć, jakie nogi.
Jakie wymię!
A w nim czeka na Haneczkę kubek mleka.
Ja w to wierzę.
Mówię szczerze.