Według mnie

Literatura.
Słowa, słowa, słowa.
Dużo przecinków, kropek,
Mniej pauz.
Słowa – słowa.
Dwukropki, wykrzykniki, znaki zapytania.
Mniej wielokropków.
Słowa: słowa! słowa? słowa…
Cudzysłów, nawias (dosyć rzadko).
Najrzadziej średnik; ten tylko czasem.
„Słowa” (słowa); słowa.
Literatura! (?)